» اخذ نمایندگی

 

شرایط پذیرش نمایندگی :
1 . داشتن حداقل سن 35 سال و حداکثر 60 سال
2 . عدم اعتیاد به مواد مخدر ، نداشتن منع قانونی در انجام معاملات و همچنین امکان ارائه عدم سوء پیشینه
3 . حسن شهرت در صنف مربوطه و حداقل 7 سال تجربه در زمینه فروش و توزیع محصولات 
4 . داشتن وثیقه ملکی شش دانگ به همراه پایان کار با کاربری مسکونی ، اداری یا تجاری
5 . داشتن جواز کسب معتبر 
6 . محل کسب بایستی بصورت اجاره سرقفلی یا مالکیت باشد.
7 . در صورت عدم ارائه وثیقه ملکی، توان اعطای ضمانت بانکی در وجه شرکت
8 . قبول نحوه تسویه حساب کالای های تحویلی بصورت مشخص شده از طرف شرکت و بنا بر شرایط روز بازار
9 . امکان فروش حداقل 150 تن از محصولات شرکت بصورت ماهیانه


مدارک لازم: 
1 . در خواست کتبی مبنی بر اعطای نمایندگی
2 . تکمیل فرم های مربوطه
3 . کپی کارت ملی متقاضی ، کارت پایان خدمت و تمامی صفحات شناسنامه متقاضی (برابر اصل شده)
4 . کپی جواز کسب معتبر(برابر اصل شده)
5 . کپی سند یا کپی اجاره سرقفلی به همراه اصل مدارک
6 . رزومه کاری
7 . پرینت شش ماهه گردش مالی حساب های جاری  
8 . گزارش امکانات و تجهیزات جهت فروش محصولات
9 . معرفی حداقل 3 نفر از خویشاوندان نزدیک که کارمند رسمی دولت و یا کاسب معتبر باشند تا بتوانند ذیل اوراق ضمانت را امضاء و تایید نمایند.
(به همراه تمامی مشخصات تماس و آدرس ها)