» اخبار » روزهای گذشته قیمت میلگرد در ایتالیا تغییری نداشته
اخبار

روزهای گذشته قیمت میلگرد در ایتالیا تغییری نداشته

روزهای گذشته قیمت میلگرد در ایتالیا تغییری نداشته است ولی انتظار می رود در روز های آتی 10 تا 20 یورو هر تن به ویژه در بازار داخلی بالا برود. از این رو کارخانه های لیدر فعلا عرضه ندارند تا در قیمت بالاتر پیشنهاد بدهند...
روزهای گذشته قیمت میلگرد در ایتالیا تغییری نداشته  است ولی انتظار می رود  در روز های آتی 10 تا 20 یورو هر تن به ویژه در بازار داخلی بالا برود.
از این رو کارخانه های لیدر  فعلا عرضه ندارند تا در قیمت بالاتر پیشنهاد بدهند.
در بازار صادرات آخرین قیمت پیشنهادی میلگرد ایتالیا 460 تا 465 یورو هر تن فوب بوده و در بازار داخلی 485 تا 490 یورو هر تن درب کارخانه می باشد.
 برخی امیدوارند قیمت داخلی را تا 20 یورو هر تن بالا ببرند چون در بازار صادرات پیش فروش کرده اند. ولی تقاضا هنوز در بازار داخلی کم است و شاید تاثیری منفی بر قیمت ها داشته باشد.
شنبه 29 آذر ماه 1393