» اخبار » در ماه آگوست حجم قراضه صادراتی امریکا به آسیا تغییراتی داشت.
اخبار

در ماه آگوست حجم قراضه صادراتی امریکا به آسیا تغییراتی داشت.

در ماه آگوست حجم قراضه صادراتی امریکا به آسیا تغییراتی داشت. صادرات به تایوان به بالاترین سطح خود رسید و در چین در کمترین سطح 10 سال اخیر بود. تایوان در این مدت حدود 397 هزار تن قراضه وارد نمود
در ماه آگوست حجم قراضه صادراتی امریکا به آسیا تغییراتی داشت. صادرات به تایوان به بالاترین سطح خود رسید و در چین در کمترین سطح 10 سال اخیر بود. تایوان در این مدت حدود 397 هزار تن قراضه وارد نمود که بالاترین رکورد ثبت شده از سال 1996 بود. بخش اعظم صادرات قراضه امریکا به تایوان شامل قراضه سنگین کلاس یک بود. از طرفی صادرات قراضه امریکا به چین کمتر از 92 هزار تن بود که از اکتبر 2002 تاکنون پایین ترین رکورد ثبت شده است. انتظار می رود در کوتاه مدت خرید چینی ها در سطوح پایین باشد چون عرضه داخلی روبه بالاست و مازاد عرضه سنگ آهن موجب شده قیمت آن از قراضه رقابتی تر باشد. تایوان در کل حجم واردات قراضه را بالا نبرده ولی خرید آن از امریکا رو به افزایش است.
سه شنبه 25 آذر ماه 1393