» اخبار » قیمت پیشنهادی میلگرد صادراتی ترکیه به منطقه منا 585 تا 595 دلار هر تن فوب شنیده شده
اخبار

قیمت پیشنهادی میلگرد صادراتی ترکیه به منطقه منا 585 تا 595 دلار هر تن فوب شنیده شده

قیمت پیشنهادی میلگرد صادراتی ترکیه به منطقه منا 585 تا 595 دلار هر تن فوب شنیده شده و فعلا خریداران برای تعطیلات رفته اند. کارخانه های ترکیه یا تا اواسط نوامبر پیش فروش کرده اند.
قیمت پیشنهادی میلگرد صادراتی ترکیه به منطقه منا 585 تا 595 دلار هر تن فوب شنیده شده و فعلا خریداران برای تعطیلات رفته اند.
 کارخانه های ترکیه یا تا اواسط نوامبر پیش فروش کرده اند و این هفته برای تعطیلات عید قربان یا تولید را کم کرده و یا متوقف نموده اند.
کارخانه ها به افزایش قیمت قراضه واکنش نشان داده و معاملاتی در 585 تا 595 دلار هر تن فوب نیز داشته اند. قیمت پیشنهادی مفتول صادراتی ترکیه نیز 590 تا 610 دلار هر تن فوب می باشد ولی هنوز خریداری نداشته است.
در این بین برخی از تجار سعی دارند میلگرد خریداری شده در 570 تا 575 دلار هر تن فوب اوایل ماه را در 585 تا 590 دلار هر تن فوب بفروشند.
سه شنبه 25 آذر ماه 1393